Policy

Policy:

  • Ingen behandlas som är under 18 år.
  • Gravida eller ammande får gärna komma på behandling när den tiden är över.
  • Allt journalförs och som  sjuksköterska har jag tystnadsplikt.