Teknologi

Teknologiska fokuseringsområden inom hudfillers tillverkade med hyaluronsyra

Alla hudfillers baserade på hyaluronsyra tillverkas genom flera olika tekniska processer. Bioteknikerna strävar vartefter att utveckla nya, avancerade produkter som har större säkerhet och längre hållbarhet. För att du bättre ska förstå skillnaderna mellan de största märkena, har vi sammanställt en översikt hur hudfillers framställda av hyaluronsyra är tillverkade, samt deras för- och nackdelar.

Förr i tiden runt 1800-talet använde man t.ex. Paraffin för utfyllning av rynkor och för korrigeringar. Med åren har man fokuserat på att erbjuda så säkra fillers som möjligt. Idag ska du alltid förvissa dig om att din filler är baserad på hyaluronsyra och vill du vara ännu säkrare, kan du lära dig mer genom att läsa vidare.

Bifasisk filler

Den första generationens hudfillers är bifasiska

Här binds (korslänkas) ena delen av hyaluronsyran till hårda partiklar. Därefter blandas den med den andra delen, en icke korslänkad hyaluronsyra som är lik flytande vatten för att ge den en smidigare konsistens. Efter injicering, sitter de hårda partiklarna kvar i huden och ger volym men den icke korslänkade hyaluronsyran försvinner snabbt inom ett par dygn. Därför krävs alltid att patienten återkommer efter cirka två veckor för en påfyllning. Restylane är tex. en bifasisk filler.

Monofasisk filler

Den andra generationens hudfillers är monofasiska

Den tillämpade materialtekniken bland monofasiska fillers är att hela hyaluronsyran binds till en mjuk gelé. Den är lättare att injicera och trycket i sprutan är jämnare än hos en bifasisk filler. Här behövs det ofta ingen påfyllning, då all hyaluronsyra är lika bunden och därmed bryts ned linjärt i en jämnare takt.

Monofasisk filler bunden i flera nätverk

Den tredje generationens hudfiller har lyckats skaffa sig flera nya egenskaper

Här binds först hyaluronsyran i flera olika styrkor och dessa sammanflätas sedan till en mjuk gelé. Detta gör att fillern liknar hudens egen variabla konsistens/struktur. Fillern är även berikad med den värdefulla antioxidanten Mannitol.

Mannitol har en synnerligen låg hygroskopitet samt låg sönderdelning och löser därför inte upp sig i huden efter injektion, till skillnad mot alla andra fillers. I stället drar fillern åt sig vätska från huden och ökar t.o.m. något i volym. Efter behandling är det ytterst sällan svullnader och rodnad uppenbarar sig.